A söprés oldalirányú mozgásból áll (fontos, hogy a kő teljes szélességében végezzék), nem szennyezi be a pályát a mozgó kő előtt és a kő egyik oldalán fejeződik be.

A mozdulatlan követ söprés előtt mozgásba kell hozni. Egy elengedett kő által közvetve vagy közvetlenül mozgásba hozott követ a csúsztató csapat bármely egy vagy több játékosa a játékoldali célvonal előtti területen bárhol söpörheti.

Az elengedett követ egy vagy több játékos söpörheti a csúsztató csapatból a játékoldali célvonal előtti területen bárhol.

(From L) Canada’s team: skip Kevin Koe, third Marc Kennedy, second Brent Laing and lead Ben Hebert compete at the World Men’s Curling Championships on April 10, 2016 in Basel, Switzerland.

Egyik játékos sem söpörheti az ellenfél kövét, csak a játékoldali célvonal mögött, illetve egyik játékos sem kezdheti söpörni az ellenfél kövét addig, amíg el nem éri a játékoldali célvonalat.

A játékoldal célvonala mögött egyszerre csak egy játékos söpörhet mindkét csapatból. Ez a csúsztató csapatból bárki, míg az ellenfél részéről csak a skip vagy a vice-skip lehet.

A célvonal mögött a csapatnak elsőbbsége van a saját kövét söpörni, de csak olyan módon, hogy azzal ne akadályozza vagy zavarja az ellenfelet.

Ha a söprés közben szabálysértés következik be, a vétlen csapatnak joga van a játékot továbbengedni, illetve azokat a köveket, amelyek ezáltal elmozdultak, oda visszahelyezni, ahol azok végül a szabálysértés nélkül megálltak volna.

A megérintett mozgó kövek

Az elrugaszkodási oldalon a tee line és a játékoldalon a hog line között:

 • ha annak a csapatnak valamely tagja vagy felszerelése, akihez a kő tartozik a mozgó kőhöz ér, a vétkes csapat a megérintett követ azonnal vegye ki a játékból,
 • ha az ellenfél csapat valamely tagja, annak felszerelése vagy bármely külső tárgy a mozgó kőhöz ér:
  • amennyiben csúsztatott kőről van szó, úgy azt ismételten el kell engedni
  • amennyiben nem csúsztatott kőről van szó, úgy azt arra a helyre helyezze vissza az a csapat, akihez tartozik, ahol az érintés nélkül megállt volna.

A játékoldal söprési vonalán (a hog line-on) belül:

 • amennyiben saját, mozgásban lévő kövéhez ér vagy érintését okozza egy csapat egy tagja vagy annak felszerelése, miután minden kő nyugalmi helyzetbe került, a vétlen csapat az alábbiak szerint cselekedhet:
  • eltávolítja a pályáról a megérintett követ, és eredeti helyére állítja vissza az összes többi követ, vagy
  • minden követ otthagy, ahol azok megálltak, vagy
  • minden követ oda helyez el, ahol azok a vétkes kő megérintése nélkül megálltak volna.
 • amennyiben mozgásban lévő kőhöz ér vagy érintését okozza az ellenfél (nem csúsztató) csapat egy tagja vagy annak felszerelése, akkor, miután minden kő nyugalmi helyzetbe került, a vétlen csapat oda helyezheti a köveket, ahova a kövek szerinte valószínűleg megálltak volna akkor, ha nem értek volna hozzá a mozgó kövekhez.
 • amennyiben valamilyen külső tényező mozgásban lévő kőhöz ér vagy érintését okozza, akkor, miután minden kő nyugalmi helyzetbe került, a köveket vissza kell helyezni arra a helyre, ahol a kövek megálltak volna a véletlen esemény nélkül. Ha a csapatok nem tudnak megegyezni, akkor a követ újra kell csúsztatni miután minden elmozdított követ visszahelyeznek az eredeti helyükre. Ha nincs egyetértés a kövek eredeti helyét illetően, akkor az endet újra kell játszani.

Az utolsó elengedett kő (LSD):

 • ha a csúsztató csapat egy tagja mozgásban lévő kőhöz ér vagy érintését okozza, akkor a követ el kell mozdítani és 185,4 cm-nek (6 láb 1 inch) kell minősíteni.
 • Ha a nem-csúsztató csapat ér a mozgásban levő kőhöz vagy okozza érintését, akkor a követ újra kell csúsztatni.
 • Ha egy külső tárgy ér a mozgásban levő kőhöz vagy okozza érintését, akkor a követ újra kell csúsztatni.

Elmozdított álló kövek

Abban az esetben, ha egy olyan mozdulatlan kő, amely nem befolyásolta volna a mozgó kő útját elmozdításra kerül valamely játékos által, úgy a vétlen csapat ezt a követ eredeti helyére visszaállíthatja.

Abban az esetben, ha egy olyan mozdulatlan kő, amely nem befolyásolta volna a mozgó kő útját elmozdításra kerül valamely külső tárgy által, úgy a csapatok közös megegyezéssel ezt a követ eredeti helyére visszaállíthatják.

Abban az esetben, ha egy olyan kő, amely befolyásolta volna a mozgó kő útvonalát elmozdításra kerül egy játékos által, akkor, miután minden kő nyugalmi állapotba került, a vétlen csapat az alábbiak szerint cselekedhet:

 • minden követ otthagy, ahol azok megálltak, vagy
 • eltávolítja azt a követ, amelynek útvonala befolyásoló lett volna a játékra nézve és minden olyan követ visszaállít a helyére, amelyek a szabálysértés során elmozdultak, vagy
 • a köveket arra a valószínűsíthető helyükre helyezik el, ahol azok megálltak volna, ha a szóban forgó kő nem kerül elmozdításra.

Abban az esetben, ha egy olyan kő, amely befolyásolta volna a mozgó kő útvonalát elmozdításra kerül egy külső tárgy által, akkor, miután minden kő nyugalmi állapotba került, azokat oda kell visszahelyezni, ahol azok valószínűleg megálltak volna, ha a szóban forgó kő nem kerül elmozdításra. Amennyiben a csapatok nem tudnak egyezségre jutni, a követ újra el kell engedni, miután minden más kő az eredeti helyére került visszaállításra. Amennyiben az eredeti pozíciókról a csapatok nem tudnak megegyezni, az endet újra kell játszani.

Ha a kövek elmozdulását a pályaelválasztóknak való ütközésük okozza, úgy a vétlen csapat a köveket az eredeti helyükre állíthatja vissza.

Az utolsó elengedett kő (LSD):

 • ha a csúsztató csapat egy tagja elmozdít egy álló követ vagy elmozdítását okozza, akkor mielőtt a mérést elvégzik, a követ el kell mozdítani és 185,4 cm-nek (6 láb 1 inch) kell minősíteni.
 • ha a nem-csúsztató csapat elmozdít egy álló követ vagy elmozdítását okozza, akkor mielőtt a mérést elvégzik, akkor a csúsztató csapat visszaállítja a követ az eredeti helyére.
 • ha egy külső tárgy elmozdít egy álló követ vagy elmozdítását okozza, akkor mielőtt a mérést elvégzik, akkor a csúsztató csapat visszaállítja a követ az eredeti helyére.

Kép forrása: NPR.org

[ Vissza ]