A játék kimenetelét ponttöbbség dönti el, a tervezett számú játékrészek (end) befejeztével, vagy ha egy csapat elismeri ellenfele győzelmét, vagy amennyiben egy csapat matematikailag kiesik. Amennyiben a tervezett számú end befejeztével az eredmény döntetlen, a játék extra end-ek segítségével folytatódik, amíg egy csapat ponttöbbséggel nem győz.

Egy end befejeztével (amikor már minden kőre sor került) a csapat minden egyes olyan kövéért egy pontot kap, amely a célponthoz közelebb áll a házban vagy annak érintésével, mint az ellenfél bármelyik köve.

Canada’s Rachel Homan releases the stone during the CPT World Women’s Curling Championship 2017 final match against Russia at the Capital Gymnasium in Beijing, Sunday, March 26, 2017. Canada defeated Russia 8-3 in the final. (AP Photo/Andy Wong)

Az end végeztével a pontszám akkor tekinthető eldöntöttnek, ha arról a házért felelős skipek vagy vice-skipek megegyeztek. Amennyiben a pontszám meghatározása előtt olyan kövek kerülnek eltávolításra, melyek befolyásolták volna az eredményt, a vétlen csapat megkapja azt a pontelőnyt, amely a mérés során bekövetkezett volna.

Abban az esetben, ha az end végén a pontszám meghatározásakor a csapatok szemrevételezéssel nem tudják meghatározni, hogy melyik kő áll közelebb a középponthoz, vagy hogy egy adott kő érinti-e a házat, mérőeszköz használata szükséges. A mérés a középpont és a kő legközelebbi pontja között megy végbe. Mindkét csapatból a házért felelős személy figyelemmel kísérheti a mérőeszközzel történő mérést.

Abban az esetben, ha két kő olyan közel áll a középponthoz, hogy mérő műszer használata nem lehetséges, úgy a mérést szemrevételezéssel kell elvégezni.

Abban az esetben, ha nem születik megegyezés sem a műszer, sem pedig szemrevételezés által, úgy a köveket egyenlőnek kell tekinteni, és:

 • ha a mérés azt döntötte volna el, hogy melyik csapat kapja a pontot, úgy az end eredménytelen
 • ha a mérés a többletpontokról döntött volna, úgy csak a célponthoz közeli kövek számítanak.

Amennyiben a pontszám meghatározása előtt külső tárgy által olyan kövek kerülnek eltávolításra, melyek befolyásolták volna az eredményt, az alábbiak szerint kell eljárni:

 • ha az elmozdított kövek meghatározták volna, hogy melyik csapat kap pontot, úgy az endet újra kell játszani
 • ha egy csapat megszerzett egy/több pontot és az elmozdított kő/kövek meghatározták volna, hogy hány többletpont került volna kiosztásra, úgy az érintett csapat döntheti el, hogy újrajátssza az endet vagy megtartja a megszerzett pontokat.

A csapat csak akkor adhatja fel a játékot, ha az adott csapat épp csúsztató csapat. Ha az end befejezése előtt adja fel a játékot, akkor az adott pillanatban lévő pozíciók alapján pontszám kerül meghatározásra a következő módon:

 • ha mindkét csapatnak vannak még csúsztatásra váró kövei, akkor X-et kell írni az eredményjelző táblára.
 • Ha az egyik csapat már minden kövét lecsúsztatta, akkor:
  • ha a csapat által csúsztatott kövek mindegyike számít, akkor X-et kell írni az eredményjelző táblára.
  • Ha annak a csapatnak, amelyik még nem csúsztatta le minden kövét, van olyan köve, ami számít, akkor azokat a pontokat meg kell adni és az eredményjelző táblán fel kell tüntetni.
  • Ha nincs pontot érő kő, akkor X-et kell írni az eredményjelző táblára.

Abban az esetben, ha egy csapat nem kezdi meg a játékot a kijelölt időben, az alábbiak szerint kell eljárni:

 • ha a játék kezdete 1-15 percet késik, úgy a vétlen csapat egy pontot kap, és az első aktív játékrész utolsó kövét elcsúsztathatja, valamint egy end lejátszottnak tekinthető.
 • ha a játék kezdete 15-30 percet késik, úgy a vétlen csapat további egy pontot kap, és az első aktív játékrész utolsó kövét elcsúsztathatja, valamint két end lejátszottnak tekinthető.
 • amennyiben a játék nem kezdődik el 30 perc elteltével, a vétlen csapat nyertesnek tekinthető játék elkobzása által.

Az elkobzással végződő mérkőzés eredményét „GY-V” (győztes-vesztes) módon kell regisztrálni.

Kép forrása: The Toronto Star and thestar.com

[ Vissza ]