Egy csapat négy játékosból áll, akik fejenként két követ hozhatnak játékba, meghatározott sorrendben, az ellenféllel felváltva.

A csapatok a játékosok lökési sorrendjét, illetve a skip és a vice-skip személyét a játék megkezdése előtt meghatározzák és fenntartják végig a játék ideje alatt.

Abban az esetben, ha egy játékos a játék megkezdésekor nincsen jelen, a csapat az alábbiak szerint cselekedhet:

 • megkezdi a játékot három játékossal. Ekkor az első két csapattag fejenként három követ engedhet el, a harmadik pedig kettőt. A később érkező tag becsatlakozhat az előre meghatározott sorrendbe, egy end megkezdésekor.
 • megkezdi a játékot egy képzett helyettesítő taggal. Ebben az esetben a későn érkező játékos nem csatlakozhat be a játékba.

Abban az esetben, ha a csapat egyik tagja nem tudja folytatni a játékot, a csapat az alábbiak szerint cselekedhet:

 • folytatja a játékot a megmaradt három taggal. Ebben az esetben a kimaradó játékos bármikor visszacsatlakozhat, feltéve, hogy a visszatérő tag két kövét még az előre meghatározott elengedési sorrend alapján el lehet csúsztatni.
 • a szóban forgó end megkezdésekor egy képzett helyettesítő játékost hív pályára.

Ebben az esetben a lökési sorrend, valamint a skip és a vice-skip személye változhat (a változtatások a játék hátralévő részére vonatkoznak), és a kimaradt tag nem csatlakozhat vissza a játékba.

Egy csapat nem állhat ki háromnál kevesebb taggal, akik a számukra kijelölt számú követ engedik el minden játékrészben.

Minden csapat maximálisan egy képzett helyettesítőt alkalmazhat a játék során.

Abban az esetben, ha egy játékos elengedte az első kövét, de a másodikat nem tudja elcsúsztatni, az alábbi szabályok lépnek életbe. Ha a játékos:

 • a kezdő, a második tag löki el a kövét
 • a második lökő, a kezdő játékos engedi el e kövét
 • a harmadik lökő, a második játékos engedi el a kövét
 • a negyedik lökő, a harmadik játékos engedi el a kövét.

Abban az esetben, ha a soron következő játékos nem képes egyik kövét sem elcsúsztatni az end során, az alábbi szabály vonatkozik a játék hátralévő részére.
Ha a játékos:

 • a kezdő, a második és a harmadik tag három követ enged el, majd pedig a negyedik játékos a hátralévő kettőt.
 • a második lökő, a kezdő és a harmadik játékos három követ enged el, majd pedig a negyedik játékos a hátralévő kettőt.
 • a harmadik lökő, a kezdő játékos elengedi a harmadik tag első kövét, majd a második tag elengedi a harmadik tag második kövét, végül pedig a negyedjátékos a hátralévő kettőt.
 • a negyedik lökő, a második játékos elengedi a negyedik tag első kövét, majd a harmadik tag elengedi a negyedik tag második kövét.

A játékosok elhelyezkedése

Az éppen játékban nem lévő (nem csúsztató) csapat

 • A kő elengedése alatt a tagok mozdulatlanul állnak a szélső vonalak mentén, a courtesy line-ok között. Kivéve:
  • a skip és/vagy a vice skip mozdulatlanul állhatnak a hátsó vonal mögött az éppen aktív játékoldalon, de semmilyen módon nem avatkozhatnak bele a lökő csapat skip-jének vagy vice-skip-jének döntéseibe, és
  • a soron követező csúsztató játékos mozdulatlanul helyet foglalhat az aktív játékoldalon, a hack mögött, a pálya oldalán.
 • Az éppen játékban nem lévő csapat játékosa számára tilos olyan helyen állni, vagy úgy mozogni, hogy azzal a játszó csapatot akadályozza, zavarja, figyelmét elterelje vagy megijessze. Ha mégis ilyen eset történik, vagy ha bármilyen külső körülmény megzavarja az éppen lökő játékost, akkor ő dönthet arról, hogy folytatódjon-e az end vagy az esetlegesen elmozdult kövek visszahelyezése után megismétli-e a csúsztatást.

Az éppen játékban lévő (csúsztató) csapat

 • A házban történtekért a skip, illetve, amikor a skip csúsztat, a vice-skip felelős.
 • A házért felelős játékos a hog line-on belül helyezkedik el, a megfelelő pályán, annak aktív oldalán, mialatt a csapatársai a köveket engedik el.
 • Azok a játékosok, akik éppen nem felelnek a házért, vagy nem engednek el követ, söprési pozíciót vesznek fel.

Kép forrása: Everett Herald and Sound Publishing, Inc.

[ Vissza ]