Hacsak nincsen előre meghatározva vagy a Draw Shot Distance (DSD = Célpont Dobás távolsága) feladat során nem kerül eldöntésre, a játékban ellenfelekként játszó csapatok érmefeldobással döntik el, hogy az első end első kövét ki engedheti el. Ezt követően az éppen pontot elért csapat lökheti el a következő játékrész első kövét.

Hacsak nincsen előre meghatározva, az első end első kövét elengedő csapat választhatja ki a markolat színét arra a játékra.

A jobbkezes játékosok a középső vonaltól balra eső hack-ből rugaszkodnak el, míg a balkezesek a jobbra eső hack-ből. A rossz hack-ből elengedett követ azonnal ki kell venni a játékból, és az esetlegesen ekkor elmozdult köveket a vétlen csapat vissza helyezi az eredeti helyükre.

Az aktív pályarész söprési vonalának elérése előtt a követ tejes mértékben el kell engedni. Ha a csúsztató játékos nem képes erre, az adott követ a lökő csapat a játékból azonnal ki kell vegye.

Abban az esetben, ha azt a követ, amely megsértette a söprési vonalat nem vették ki azonnal a játékból és az egy másik kővel ütközött, úgy a vétkes követ az elengedő csapatnak el kell távolítania és az esetlegesen elmozdult többi követ a vétlen csapat tagjainak vissza kell helyeznie eredeti helyére.

A kő akkor tekinthető játékban lévőnek, ha eléri az aktív pályarész célvonalát. Azt a követ, amely nem érte el az aktív pályarész célvonalát vissza kell küldeni az elrugaszkodási pontba és onnan újra el kell csúsztatni.

Minden játékosnak folyamatosan felkészülten kell várnia, hogy rá kerüljön a sor, és nem szabad készülődéssel a játékidőt pazarolnia.

Ha egy olyan játékos enged el követ, aki az ellenfél csapathoz tartozik, akkor meg kell várni, amíg a kő teljesen megáll, majd ki kell cserélni az elengedésre jogosult csapat kövére.

Abban az esetben, ha egy játékos nem a soron következő követ engedi el, a játék úgy folytatódjon, mintha a hiba nem következett volna be és a vétkes játékos csúsztassa el az end utolsó kövét. Ha nem lehet megállapítani, hogy melyik játékos vétett a sorrend ellen, úgy az end első kövét elcsúsztató csapattag lökje el az utolsó követ is.

Amennyiben egy játékos figyelmetlenségből túl sok követ csúsztat el egy endben, a játék úgy folytatódjon, mintha a hiba nem következett volna be és a vétkes csapatutolsó játékosa számára rendelkezésre álló kövek száma ennek megfelelően lecsökken.

Amennyiben egy csapat egy end-ben egymás után két követ csúsztat el:

  • a vétlen csapat távolítsa el a második követ a pályáról és minden, esetlegesen emiatt elmozdult követ állítson vissza az eredeti helyére. Az a játékos, aki a véletlenül játékba hozott követ elengedte, azt újból elcsúsztathatja, a csapat utolsó köveként.
  • ha a szabálytalanság nem kerül felfedezésre amíg a következő kő elengedése meg nem történik, az endet meg kell ismételni.

A szabad védekezési zóna (FGZ= Free Guard Zone)

Az a kő, amely a tee line és a hog line között, de nem a házban áll meg a játékoldalon, a szabad védekezési zóna (FGZ) területén helyezkedik el. Emellett azok a játékban lévő kövek, amelyek a szabad védekezési zónában lévő kövekkel ütköztek és a hog line-on vagy előtte állnak meg, szintén a FGZ-ban lévőnek tekinthetőek.

Abban az esetben, ha az end ötödik kövének elcsúsztatását megelőzően az elengedett kő közvetlenül vagy közvetve egy az FGZ-ban lévő követ játékon kívüli területre lök ki, úgy a vétkes követ a játékból ki kell venni és a vétlen csapat az esetlegesen ekkor elmozdult köveket visszahelyezi az eredeti helyükre.

Kép forrása: Rogers Digital Media | Television – Sportsnet Network

[ Vissza ]